Zaletą technologii VR

- Sep 22, 2017-

Multi-sensoryczny

Więcej świadomość odnosi się oprócz wizualnego postrzegania technologii komputerowej, życie czujników i słuchowej percepcji, percepcji, dotykowe percepcji, postrzeganie ruchu i nawet postrzeganie smaku i percepcji węchowej, itp.


Zanurzenie

Odnosi się to również do czucia, która odnosi się do prawdziwego stopień obecność użytkownika w środowisku symulacji.


Interaktywność

Stopień zdolność użytkownika do manipulowania obiektami w symulowanym środowisku oraz charakter informacji zwrotnych od środowiska (w tym czasie rzeczywistym).


Wyobraźnia

Nacisk na technologię wirtualnej rzeczywistości ma szerokie miejsca można sobie wyobrazić, można poszerzyć zakres ludzkiego poznania, nie tylko może reprezentować rzeczywistego środowiska, również można swobodnie pomysł nie istnieje obiektywnie i nie może się zdarzyć nawet środowisko.


vr ATM (1).jpg