Właściwości rzeczywistości wirtualnej

- Jul 11, 2017-

Multi-perceptual: Oprócz ogólnego komputera ma postrzeganie wizualne, ale także percepcji słuchu, percepcji dotykowej, percepcji ruchu, a nawet smaku, zapachu, percepcji, i tak dalej, idealna wirtualna rzeczywistość powinna mieć wszystkie osoby mają funkcję percepcji .

Istnienie istnienia: odnosi się do użytkownika, że czuje się bohaterem w środowisku symulacji Prawdziwym stopniem, idealnym środowiskiem symulacji powinno być wykorzystanie gospodarstw domowych trudnych do rozróżnienia między rzeczywistym a fałszywym stopniem.

Interaktywność: naturalny stopień, w jakim użytkownik może manipulować obiektem w symulowanym środowisku i uzyskiwać informacje zwrotne ze środowiska.

Autonomia: zakres, w jakim obiekty w środowisku wirtualnym działają zgodnie z prawami ruchu fizycznego w świecie rzeczywistym.