Kategoria zastosowania symulowanej jazdy

- Jul 11, 2017-

1. Uniwersyteckie samochody związane z motoryzacją badania cyfrowe i nauczanie.

2. Badania naukowe i symulacje w zakresie transportu, lotnictwa, transportu i innych dziedzin pokrewnych.

3. Wentylacja cyfrowych doświadczeń eksperymentalnych stacji Keo Tube Car.

4. Nowe środki szkoleniowe dla przyszłych szkół.

5. Dużych przedsiębiorstw przemysłowych technologii jazdy sztuczne szkolenie wirtualne.

6. Off-Road, walka czołgów i inne indywidualne i kooperatywne ćwiczenia bojowe.

7. Gry interaktywne.

8. Studiuj trudno.

9. Baza edukacji bezpieczeństwa ruchu drogowego.